skip to Main Content

”Arkitekter opfinder ikke noget – de transformerer bare virkeligheden”

– Citat: Alvaro Siza Vieira

Tegnestuens primære arbejdsfelter er boligen og stedet. Det være sig enfamiliehuset, villaen og sommerhuset og disses forhold til konteksten, terrænnet, lokal byggeskik og omgivelserne.

At bo godt; at føle at man hører til i sin bolig er fuldkommen essientielt for os mennesker. Dén opgave tager vi meget alvorligt her på tegnestuen!

Flere af tegnestuens projekter har fælles træk; vi arbejder primært med materialet træ, beton og sten, med dagslyset og med terrænnets påvirkning af bygningernes formsprog – men der er ingen af vores projekter der er ens – vi ser ethvert projekt som unikt og som en ny start. Fordi ingen steder er ens.

Dialogen er utrolig vigtig for os. Vi inddrager bygherre i hele byggeprocessen fra start til slut. Kun igennem en frugtbar sparring og god dialog, kan vi opnå det unikke og spændende bygningsværk og derved gøre arkitekturen levende og moderne. Og reelt bæredygtigt.

Vi gør os meget umage for at placere projektet rigtigt på grunden i forhold til udsyn, solorientering, terræn samt vejr – og vindforhold.

Tegnestuen beskæftiger sig naturligvis også med andre typer opgaver. Vi tegner firmadomiciler og vi deltager jævnligt i internationale arkitektkonkurrencer.

Mange af tegnstuens projekter er publiceret i både danske og internationale arkitekturbøger- og tidsskrifter – læs mere under fanen “Publikationer” på hjemmesidens forside.

Martin Kallesø er uddannet arkitekt MAA fra Kunstakademiets Arkitektskole i 2007 og udpeget som beskikket censor ved Kunstakademiets Arkitektskole og ved Arkitektskolen Aarhus samt gæstekritiker ved begge skoler.

Tegnestuen modtog i 2019 Dreyers Fonds legat til nyopstartede arkitektvirksomheder og statens kunstfonds arbejdslegat.

Tegnestuen er medlem af Danske Arkitektvirksomheder & Danske BoligArkitekter.

Martin Kallesø, arkitekt
Tegnestueleder

Back To Top