skip to Main Content

Ny kirke i Nordhavn

Konkurrenceforslagets hovedidé er bygget op omkring det opadstræbende skib i oprørt farvand, som metafor for kirken / menigheden og det kristne fællesskab, der står igennem bølgerne i livets storm med Jesus som styrmand og Gud der fører skibet sikkert i havn.

Brugen af skibet i udformningen af kirken, er ligeledes en ar- kitektonisk reference til den umiddelbare maritime kontekst i Nordhavn, særligt de nærliggende opmagasinerede skibe på ”bedding” skråt overfor konkurrence-grunden og den nærliggende lystbådehavn, hvor bådene er sat op i stativer så man kan gå ind under skrogene.

Adresse: Vesterhavsvej / Østersøvej, Nordhavn, København
Bygherre:
Størrelse: 70 m2
Opført: konkurrence forslag ud ført i samarbejde med Jeba Arkitekter & Nicolai Rytter Rasmussen, arkitekt MAA. Projektet modtog “hædrende omtale” af dommerkomiteen.

Back To Top