skip to Main Content

Skogfinsk Museum

Nyt Skogfinnsk Museum, Svullrya – Norge

Projektet tager sit udgangspunkt i poetisk læsning og analyse af den skogfinske byggeskikk herunder svedjebruk, røgkovnen, røgstuen og ikke mindst landskabet / konteksten.

Vores projekt består af 6 huse / hytter nænsomt placeret (øst/vest) dels langs Storbergsvegen dels langs Elva Rotna. Disse 6 hytter er organiseret langs en ”rygrad” / sti i nord/syd retning som både sammenfletter den potentielle fremtidige utvidelse af museet (nord) – og sammenbindingen til det eksisterende Finnetunet/ det eldre friluftsmudeum (syd).

Alle 6 hytter tager i sit formsprog udgangspunkt i skogfinnernes traditionelle træhus; specielt i forhold tagform og ensartet materialeholdning (alle museets bygninger er træbeklædt med fyrretræ på alle facader).

Tegnestuens forslag til et Norsk Skogfinsk Museum er placeret med ankomstfacade mod Storbergsvegen. Fra den i konkurranceprogrammet angivne parkeringsplads bevæger den besøgende sig igennem en adgangsportal langs Storbergsvegen og igennem et nyplantet skovstykke og hen til museets indgang som også er markeret med en indgangsportal og placeret midt i bygningskroppen -og herfra ind til museets resepsjon.

Fra reseptionen er der både adgang til museumsbutikken, caféareal, museets udstillingsrum (både permanent og skiftende) samt bibliotek. Fra resepsjonen er der også adgang til det udendørs sti – og terrasseforløb foran hele museet langs Elva Rotna.

Derudover bliver man som museumsgæst mødt af museets centrale fikspunkt: den store centralt placerede ovn hvis skorsten er synlig fra Fylkesvegen.

Størrelse: 1.670 m2
Status: konkurrenceforslag – november 2017 – ikke præmieret
Arkitekt: Martin Kallesø, indehaver & arkitekt MAA i samarbejde m,ed Rasmus Bay Barlby, industriel designer MDD
Foto: Rasmus Bay Barlby

Back To Top